onsdag 16. juli 2014

HVORFOR TRENGER VI KUNST?

Dette er en artikkel jeg skrev mens jeg studerte Bachelor of rock´n´roll entrepreneurs ved Høgskolen i Finnmark, Alta i 2012. Jeg har desverre ikke fortsatt denne bachelor utdannelsen etter første året, men det kan være jeg får anledning til det senere.


Hvorfor trenger vi kunst?
Et spørsmål som er blitt spurt av mange, og en debatt som alltid foregår i samfunnet. Hva er poenget? Hva er verdien i kunst, og hvorfor bruker vi for eksempel offentlige midler til utvikling av kunst, på lik linje med utviklingen av andre ting. Kunstnere, kunstinteresserte og ikke minst de som ikke er interessert i kunst er opptatte av dette spørsmålet.

Disse spørsmålene dukket også opp under utviklingen av skolesystemet der kunstfag ikke ble prioritert. De ble sett på som unyttige og mange mente at andre fag var viktigere enn kunstfag.
Kunst og andre fysiske fag må stadig kjempe for sin plass i utviklingen av skolesystemet og samfunnet.

RSS