lørdag 18. april 2015

GREEN ENVIRONMENT- GRØNNT MILJØ

Tre enkle ting du kan gjøre for miljøet:
1. Resirkuler all søppel.
2. Bruk miljøvennlige vaskemidler.
3. Ikke kast søppel i naturen. Plukk søppel (spesielt plast) når du går ute i naturen.
Three easy steps to do for the environment:
1. Recycle all waste.
2. Use environmental friendy washing products (detergents etc).
3. Don´t litter out in nature. Pick up litter (especially plastic) while hiking in nature. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

RSS