lørdag 19. november 2011

Kjøpe nytt eller brukt? / Buy new or used?

Jeg er på vei til å flytte alle mine eiendeler fra Oslo til Finnmark igjen. Tilbake til Sameland! Jeg ser på meg selv som en mijøbevisst person, motstander av bruk-og-kast mentaliteten. Jeg overdriver ikke når jeg sier at gjenbruk er typisk for samene. Om en ting ikke kan brukes til det opprinnelig var i bruk som, så finner man alltid et annet bruk for det. Et eksemplet er når snøscooter-beltet ikke kan brukes på scooteren mer, så brukes den som dørmatte. Gjenbruk kan også være et resultat av at det ikke er uendelig med utvalg av produkter her i nordnorge. Man får ikke tak i alt til enhver tid. Og her er folk mest opptatt av funksjonalitet, og ikke design.

Når jeg flytter så kommer jeg til å trenge masse nytt. Nå er jeg igang og ser etter brukte møbler. Jeg tenkte det ville vært kult om jeg hadde KUN hatt brukte møbler i mitt nye hjem, og ingenting fra butikken.

For mange år siden hadde jeg de samme tankene. Jeg ville bare kjøpe brukt for å spare miljøet, men nå husker jeg igjen hvorfor jeg sluttet med det, og begynte å kun kjøpe nye møbler. Det er pga energiene som sitter i brukte ting, møbler, leiligheter og hus. Den spirituelle personen som jeg er så merket jeg stor forskjell når jeg fikk brukte møbler i hus, og når jeg fikk helt nye møbler. Dette kan være både på godt og vondt. Jeg vet ikke om du skjønner hva jeg mener, men jeg tror at alle ting blir påvirket av deres eiere. Alle ting som er brukt av noen vil fortsatt bære dens tidligere eiers energi. Dette gjorde at jeg begynte å kjøpe kun nye møbler, fordi jeg fikk vibber som jeg helst ikke ville ha.

Men dette var mange år siden, og nå har jeg gått tilbake igjen til å synes at brukte møbler er fine, og kan komplimentere et rom på en helt unik måte. Jeg har lært meg å rense rom og objekter, så nå er jeg ikke så redd for å ta inn brukte ting til hjemmet mitt lengre. Jeg leste en plass at man burde likevel være på vakt, da noen ting og møbler ikke gikk å rense ordentlig, så nå bruker jeg magefølelsen når jeg velger hvilke brukte ting jeg kjøper.

For noen måneder siden kjøpte jeg denne plakaten av Paul Berthon i en brukbutikk i Alta.
Jeg har bare fåttt gode vibber fra denne siden jeg fikk den i hus. Jeg forelsket meg i den det sekundet jeg så den, og hvergang jeg ser den så minner den meg om skjønnhet.

Så min konklusjon er: Jeg skal prøve å finne så mye som mulig brukt, gjerne lite brukte ting, og noen ekstra unike, gamle ting. Det jeg ikke finner brukt, vil jeg kjøpe nytt. Det syns jeg er bra balansert! :D


-----------------------------------------------------------------

I am in the middle of moving my stuff from Oslo to the north of Norway again. Back to sapmi! I like to think of myself as enviromental friendly person. I am not a fan of mass-production of goods that end up in the dumpster after a year. I am not eggagerating if I say that its very typical for the sami people to reuse everything. If the belt on the snowmobile is not usable for its purpose anymore, the sami people will find another use for it, - a floor-mat is very common in this particular case.
But reusing everything could also come from not having access to loads of stuff, and people are not that rich here, and also they are more concerned about functionality than design.

When I am moving I am going to need lots of new stuff. Now I am now looking for used furniture. I thought it would be cool if I got all my furniture second hand, and not from the store, but bought from others. So instead of them throwing it in the garbage, I would use it.

Many years ago I thought the same thing, but now I remember again why I stopped buying used furniture. It´s because of the energy from them. The spiriutal person that I am, I felt a big difference in the energy of new furniture and old. This could be good or bad. I don´t know if you know what I mean by this, but I beleive that furniture - like houses - are influenced by the atmosphere and energy from the previous owners. The object will carry the energy of the previous owner. This is why I started buying only new furniture. I didn´t want anything used for a while, cause I could feel the energies when I didn´t want to.

But this was many years ago and I have come back again to the thought that used furniture is nice, and can give more caracter to a room. I have learned how to cleanse furniture and houses for unwanted energy, so now I feel ok with bringing used furniture to my home. But I read somwhere that one should be aware that sometimes furniture and other old objects are impossible to cleanse. So I am just using my gut feeling when choosing what to buy.
A few months ago I bought this really nice poster by Paul Berthon at a second hand shop in Alta.

From this poster I only got good vibes from the day I got it. I felt a very strong drawing to it the second I saw it, and always when I look at it, it reminds be of beauty.

So my decision is to look for used furniture, to see if I can find barely used ones, and also look for the  really really nice, unique furniture with good vibes.  And the rest, what I can´t find used, I will buy new from the store. I think that is good balance. :D


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

RSS